Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Halkara zenanlar güni mynasybetli gurnalan “Zenan – gözellik dünýäsi” atly sergisiniň dabarasyny synlamak isleýänleriň hemmesini 2021-nji ýylyň 3-nji martynda sagat 15:00-da çagyrýar.

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Halkara zenanlar güni mynasybetli gurnalan “Zenan – gözellik dünýäsi” atly sergisiniň dabarasyny synlamak isleýänleriň hemmesini 2021-nji ýylyň 3-nji martynda sagat 15:00-da çagyrýar.