Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Guşlaryň halkara güni mynasybetli gurnalan “Ülkämiziň guşlary” atly serginiň açylyşyna gatnaşmak isleýänleriň hemmesini 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde sagat 15:00-da myhmançylyga çagyrýar.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi Guşlaryň halkara güni mynasybetli gurnalan “Ülkämiziň guşlary” atly serginiň açylyşyna gatnaşmak isleýänleriň hemmesini 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde sagat 15:00-da myhmançylyga çagyrýar.