Türkmen alabaýy – edermenligiň we wepalygyň nusgasy

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2022-nji ýylyň  21-nji oktýabrynda sagat  15:00-da Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli «Türkmen alabaýy – edermenligiň we wepalygyň nusgasy» atly gurnalan serginiň açylyş dabarasyna çagyrýar.

Biziň salgymyz: Arçabil şaýolunyň 50-nji jaýy

Habarlaşmak üçin tel: 48-25-92