Pages that link to Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň guramagynda ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmenistan dünýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde tanalýar» atly muzeýara ylmy-usuly maslahat geçirildi